Follow us:

SERVICII EVALUAREA RISCURILOR

DPS Consulting

Evaluare Riscurilor privind securitatea-sanatatea in munca

 

EVALUAREA RISCULUI DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA EFECTUATA IN MOD CORESPUNZATOR PROTEJEAZA FACTORUL UMAN SI DA VALOARE ORGANIZATIEI“

Ce este Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire?

 

Evaluarea riscurilor este un proces care consta în evaluarea riscurilor pentru

securitatea si sanatatea lucratorilor generate de pericolele existente la locurile de munca.

 

Este o examinare sistematica a tuturor aspectelor muncii, pentru a se stabili:

■ cauzele unor posibile vatamari sau raniri,

■ posibilita_ile de eliminare a pericolelor si, daca nu este posibil,

■ masurile de prevenire sau de protectie care sunt sau trebuie implementate pentru a tine sub control riscurile.

Obligatoriu conform Legii 319/2006, art 12, lit a

 

Evaluarea riscurilor profesionale este o obligaţie a angajatorilor prevăzută de directivele europene transpuse în legislaţia naţională.

Angajatorii au obligatia sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice.

Angajatorii au responsabilitatea generala de a asigura sanatatea si securitatea lucratorilor în toate aspectele legate de munca.

Evaluarea riscurilor permite angajatorilor sa adopte masurile necesare pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorilor lor.

 

Aceste masuri cuprind:

■ prevenirea riscurilor profesionale;

■ informarea si instruirea lucratorilor;

■ asigurarea organizarii si a mijloacelor corespunzatoare pentru implementarea masurilor necesare.

Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire Profesionala consta in: 


Identificarea pericolelor de la locul de muncă şi estimarea riscurilor asociate cu aceste pericole.


Estimare si cuantificarea riscului asociat unui sistem/proces


Stabilirea masurilor care trebuie luate pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor.


Adoptarea masurilor de prevenire si protectie pe baza unui plan.

Identificarea si Evaluarea Riscului de Incendiu

 

“IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU EFECTUAT IN MOD CORESPUNZATOR CREAZA SI PROTEJEAZA VALOAREA ORGANIZATIEI “

 

Ce este Evaluarea Riscului de Incendiu ?

Identificarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si consecintele evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat

 

Identificare pericolelor presupune:

  • identificarea surselor si imprejurarilor;
  • stabilirea densitatii de sarcina termica;
  • analizarea compartimentarii vis a vis de propagarea focului;
  • stabilirea defectiunilor la instalatiile automate de prevenire si stingere, sistemelor de evacuare fumului, a cailor de evacuare;
  • identificarea erorilor si lipsurilor din (proceduri, instructiuni, management , intretinere instalatii auxiliare , curatenie);

 

Obligatoriu conform Legii 307/2007, art 19, lit b

Administratorul are obligatia sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura  si nivelul riscurilor

Identificarea si Evaluarea Riscului de Incendiu consta in:

Identificarea pericolelor, surselor potentiale de aprindere a materialelor/substantelor si imprejurarilor de la locul de muncă analizat.

Estimare si cuantificarea riscului asociat unui sistem/proces.

Stabilirea masurilor care trebuie luate pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor.

Stabilirea probabilitatii de izbucnire a unui incendiu şi anticiparea consecinţellor.

Analizarea compartimentarii vis a vis de propagarea focului

Identificarea erorilor si lipsurilor din (proceduri, instructiuni, management , intretinere instalatii auxiliare , curatenie)

DE CE SA LUCRATI CU NOI?


Avem acoperire la nivel national


Oferim gratuit consultanta de specialitate


Oferim gratuit asistenta in situatia unui control


Oferim gratuit actualizarea Evaluarilor de Risc SSM/PSI

Doriti siguranta pentru angajatii dumneavoastra?

ACOPERIRE NATIONALA

ACOPERIRE NATIONALA

CONTACT